english
 
 
 
israel
 
 
 
 
 
 
צופן חקירות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תחומי פעילות

 

מעקבים בישראל ובחו"ל

 
משרד צופן חקירות מעסיק חוקרים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון רב שנים, המיומנים בניהול פרויקטים מורכבים בתחום המעקבים - תוך שימוש בציוד טכני מתקדם.
 

חשיפת טכנולוגיות ריגול ובדיקות האזנה

 
המשרד מבצע בדיקות לחשיפת אמצעי מעקב טכנולוגי (Technological Surveillance Counter Measures), מתן ייעוץ ועריכת סקרי סיכונים. הבדיקות מבוצעות בצמוד לפרוטוקול/מפרט טכני מקיף לכיסוי מגוון האיומים האפשריים הקיימים במגזר האזרחי, בהתאמה להערכת סיכונים.

תהליך הבדיקות כולל פעולות אלקטרוניות, חזותיות ובדיקות פיזיות לצורך ניתור ואיתור אמצעים טכנולוגיים להאזנה, צילום ו/או תיעוד במערכות המחשב. נבדקים חללים, תקשורת קווית, שידורי אלחוט, תשתית המחשבים, טלפוניה ויחידות הקצה.

כמו כן משרד צופן חקירות מבצע בדיקות לאיתור מכשירי האזנה בקווי טלפון ומבצע בדיקות לאיתור משדרים אלחוטיים (אודיו / וידיאו).

הבדיקות כוללות:
 
 • איתור משדרי נפח פעילים, במצב STANDBY ורדומים
 • איתור משדרים בקווי מתח חשמל, נקודות חשמל, קווי תקשורת ונקודות תקשורת
 • איתור משדרי סלולר ו- WIFI פעילים, במצב STANDBY ורדומים
 • איתור מיקרופונים סמויים
 • איתור אמצעי הקלטה פעילים, במצב STANDBY ורדומים
 • איתור מערכות איכון ומעקב (GPS)
 • בדיקות בכלי רכב לאיתור וחשיפת מערכות איכון ומעקב (GPS), מכשירי הקלטה, מיקרופונים סמויים
 • איתור וזיהוי נקודות חולשה, פרצות ותוכנות ריגול במערכות מחשב וטלפוניה קווית
 • שחזור תכנים ממכשירי טלפון סלולאריים, טאבלטים מכשירי הקלטה דיגיטליים וזיכרונות
 • בדיקות מכשירי טלפון סלולאריים וטאבלטים לאיתור וחשיפת תוכנות ריגול
 

בדיקות מכשירי טלפונים סלולאריים וטבלטים

 
ברשות המשרד מערכת ממוחשבת מתקדמת לשחזור מידע ממכשירי טלפון סלולאריים, מערכות TABLET, זכרונות "פלאש" (לרבות מכשירי הקלטה דיגיטליים) ואיתור תוכנות ריגול (MALWARES). המערכת הזו נחשבת מהמתקדמות ומהמובילות בתחום הזיהוי הפלילי (FORENSIC) וזיהוי תוכנות ריגול, והיא מצויה בשימוש גופי אכיפת חוק וגופי חקירה ואיסוף מודיעין בארץ ובחו"ל.

תוכנות המערכת לניתוח וחשיפת רוגלות מתעדכנות מדי יום.
 
השירות הניתן על ידינו באמצעות המערכת כולל:
 • איסוף, ניתוח, שחזור מידע מחוק או פגום מטלפונים סלולריים, טאבלטים, מכשירי
הקלטה דיגיטליים וזיכרונות. כמו כן ניתן לנתח את המידע.
 • בדיקות מכשירי טלפון סלולאריים וטאבלטים לאיתור וחשיפת תוכנות ריגול (MALWARES).
חשוב לציין כי האזנות ומעקבים לטלפונים סלולאריים המבוצעות על ידי גורמי אכיפת חוק אינם ניתנים לחשיפה וניתור בשל שימוש בטכנולוגיות שונות וייחודיות.
 

בדיקת מהימנות לעובדים

 
המשרד מבצע חקירות רקע וחקירות עובדים - סמויות וגלויות - למניעת גניבת ציוד, גניבת מידע עסקי ועוד.
כמו כן הוא מבצע חקירות בקרב עובדים לאחר גילוי אירועים המחייבים בדיקה.
 

יעוץ ועריכת סקרי סיכונים

 
בתחום זה המשרד מספק:
 • שירותי ייעוץ למניעת מעקב טכני ודליפת מידע
 • שירות הכולל עריכת סקרי סיכונים בהתאמה למערך הגוף הנבדק, רמת ואופי הסיכונים האפשריים
 

חקירות עסקיות ושירותי איתור

 
בתחום זה המשרד מבצע:
 • בדיקות אמינות של לקוחות ו/או ספקי שירות
 • חקירות לאיתור אנשים בארץ ובחו"ל
 • חקירות כלכליות
 
* במידת הצורך, המשרד עובד עם רואה חשבון מוסמך ועתיר ניסיון
 

בדיקות פוליגרף

 
באמצעות פוליגרף, מכשיר שנקרא גם "מכונת אמת", ניתן לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של האדם, כדי להבין אם הוא דובר אמת או שקר.

הנחת היסוד היא שכשאדם משקר, מתרחשים בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים, למשל: שינוי בקצב דופק הלב, עלייה בלחץ הדם ושינוי במוליכות החשמלית של העור. המכשיר משמש לצורך חקירות פליליות בעיקר, אך גם במבדקי תעסוקה ואבטחה.

המשרד מבצע בדיקות פוליגרף על ידי בודק פוליגרף מוסמך, בעל ידע רב וניסיון עשיר בתחום. ניתן לבצע את הבדיקה במגוון שפות.
 

ייעוץ למניעת ריגול תעשייתי

 
המשרד מספק שירותי ייעוץ לחסימת דליפות מידע וליווי העסק לאורך תקופה - על פי דרישה ובהתאם לצורך. כמו כן מבצע המשרד ביקורות סמויות וגלויות, מדריך מנהלים ועובדים בשיטות למניעת ריגול תעשייתי ומייעץ בנושאי אבטחת מידע.
 
טכנולוגיות ריגול